dot dot


ปฏิทินโรงเรียน
 

เมษายน 2561
23 เมษายน - 1 พฤษภาคม
  - ขายหนังสือ และเครื่องแบบ ปีการศึกษา 2561
________________________________________
 
พฤษภาคม 2561
15 -  เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
18 -  รับสมัครประธานนักเรียน อนุบาลและประถมศึกษา
21-28 -  ผู้สมัครประธานนักเรียนและคณะหาเสียง  
26 -  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน อนุบาลและประถมศึกษา  
29 -  หยุดวันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day)  
30 -  การเลือกตั้งประธานและกรรมการสภานักเรียน  
 ________________________________________
 
มิถุนายน 2561
 1  -  เริ่มเรียนพิเศษเย็น-ว่ายน้ำ-ดนตรี 1/2561
  -  ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
6 -  กิจกรรม "ธรรมะวัยใสชั้นประถมศึกษา" 
13 -  ซ้อมหนีไฟ อนุบาล - ประถมศึกษา
21 -  กิจกรรม "วันไหว้ครู"
26 -  กิจกรรม "วันสุนทรภู่" & "ต่อต้านยาเสพติด"
28 -  กิจกรรม "วันสถาปนาลูกเสือ"
 ________________________________________
 
กรกฎาคม 2561
-  วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
2-6 -  ประถมศึกษาสอบนอกตารางเรียน (เสริมฯ)
9-10 -  อนุบาลประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ครั้งที่ 1
10-11 -  ประถมศึกษา สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
 18 -  ประถมศึกษา ประกาศผลสอบ ยื่นคำร้องสอบซ่อม
19 -  สอบซ่อมครั้งที่ 1 และยื่นคำร้องสอบซ่อมครั้งที่ 2
26

-  พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ-
   บดินทรเทพยวรางกูร

  -  กิจกรรม "ถวายเทียนพรรษา" ณ วัดลาดบัวขาว
  -  กิจกรรม "ธรรมะวัยใสอนุบาล"
27 -  หยุดวันอาสาฬหบูชา (Asanha Bucha Day)
28 -  หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
  -  หยุดวันเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day)
30 -  หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
 ________________________________________
 
สิงหาคม 2561
10

-  กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ"

  -  ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษารับผลการเรียน
12 -  หยุดวันแม่แห่งชาติ (H.M. The Queen's BirthDay)
13 -  หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
17 -  กิจกรรม "วันเปิดโลกวิทยาศาสตร์"
27-31 -  กิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุด"
 ________________________________________
 
กันยายน 2561
 1  -  กิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุด"
  -  เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561
5 -  ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
9 -  สอบ Pre-Gifted & EP ของชมรมบัณฑิตแนะแนว
11 -  กิจกรรม "วันวิชาการ" นำเสนอโครงการ Project
    Approch อนุบาล
 17-21 -  ประถมศึกษาสอบนอกตารางเรียน (เสริมฯ)
24 -  ประเมินการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
25 -  ประเมินการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
 26  -  ประเมินการอ่านนักเรียนชั้นอนุบาล
26-28 -  ประถมศึกษา สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
27-28 -  อนุบาลประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ครั้งที่ 2
28 -  วันสุดท้ายของการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
29 -  เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ป.1 - 3 (Day Camp)
 ________________________________________
 
ตุลาคม 2561
1-25 -  เปิดเรียนพิเศษช่วงปิดเทอม 1/2561
7 -  ประถมศึกษาประกาศผลสอบ ยื่นคำร้องสอบซ่อม
 8 -  สอบซ่อมครั้งที่ 1 และยื่นคำร้องสอบซ่อมครั้งที่ 2
13 -  หยุดวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
15 -  หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
 23  -  หยุดวันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day)
26-27 -  เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ป.4 - 6 ( 2 วัน 1 คืน)
 ________________________________________

 


ตุลาคม 2561
29 -  เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  -  เริ่มเรียนพิเศษเย็น-ว่ายน้ำ-ดนตรี 2/2561
  -  ผู้ปกครองทุกระดับชั้นรับผลการเรียนนักเรียน
________________________________________
 
พฤศจิกายน 2561
1 -  เริ่มเรียนพิเศษเย็น-ว่ายน้ำ-ดนตรี 2/2561
14 -  กิจกรรม "ทัศนศึกษา" (ประถมศึกษา)
22 -  วันลอยกระทง (Loykatong Day)
 

-  กิจกรรม "ลอยกระทง" และการประกวด

23 -  พิธี "ถวายราชสดุดีพระมงกุฏเกล้า" (ใส่ชุดลูกเสิอ)
25 -  วันวชิราวุธ (วันมหาธีราชเจ้า)
29 -  สอบธรรมศึกษา ชั้น เอก/โท/ตรี
   ________________________________________
 
ธันวาคม 2561
3-14 -  ประถมศึกษาสอบนอกตารางเรียน (เสริมฯ)
4 -  กิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" 
5 -  หยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
10 -  หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (Constitution Day)
20-21 -  อนุบาลประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ครั้งที่ 3
20-21 -  ประถมศึกษา สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
25 -  กิจกรรม "วันคริสต์มาส" (Christmas Activity) 
26 -  ประถมศึกษา ประกาศผลสอบ ยื่นคำร้องสอบซ่อม
28 -  กิจกรรม "ใส่บาตรและทำบุญทางศาสนาประจำปี"
  -  กิจกรรม "เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ของนักเรียน"
31 -  วันหยุดสิ้นปี
  ________________________________________ 
 
31 ธ.ค.2561 - 4 มกราคม 2562 วันหยุดเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
 
มกราคม 2562
1 -  วันขึ้นปีใหม่ (New Year's Days)
10 -  ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษารับผลการเรียน
11 -  กิจกรรม "กีฬาสี" & "วันเด็กแห่งชาติ"
12 -  วันเด็กแห่งชาติ (Children Day)
13 -  สอบ Pre-ประถม ของชมรมบัณฑิตแนะแนว
15 -  "ทัศนศึกษา" นักเรียนชั้นอนุบาล
16 -  หยุดวันครู (Teacher's Day)
23 -  กิจกรรม "วันวิชาการอนุบาล" 
  -  อนุบาล นำเสนอโครงการ Project Approch 
24 -  แนะแนวศึกษาต่อประถมศึกษาปีที่ 1 (อนุบาล 3) 
25 -  แนะแนวศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ป.4-6)
28 -  กิจกรรม "วัฒนธรรม 4 ภาษา" อนุบาล & ประถมศึกษา
   ________________________________________
 
กุมภาพันธ์ 2562
18-22 -  ประถมศึกษาสอบนอกตารางเรียน (เสริมฯ)
19 -  หยุดวันมาฆบูชา (Makha Bucha Day)
25 -  ประเมินการอ่านนักเรียนชั้นอนุบาล
  -  ประเมินการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
26 -  ประเมินการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
26-27 -  อนุบาลประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ครั้งที่ 4
26-27 -  ประถมศึกษา สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
  ________________________________________
 
มีนาคม 2562
1 -  หยุดวันมาฆบูชา (Makha Bucha Day)
6 -  ประถมศึกษาประกาศผลสอบ ยื่นคำร้องสอบซ่อม
7 -  สอบซ่อมครั้งที่ 1 และยื่นคำร้องสอบซ่อมครั้งที่ 2
11-29 -  เปิดเรียนพิเศษช่วงปิดภาคเรียน 2/2561 (Summer) 
28 -  พิธี "มอบวุฒิบัตร" อ.3 และ ป.6
  -  ผู้ปกครองชั้น อนุบาล 3 รับผลการเรียน
29 -  ผู้ปกครองรับผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น
 ________________________________________
 12 เม.ย.-19 เม.ย.62 วันหยุดพักผ่อนคุณครูวันสงกรานต์
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 62 ขายหนังสือ และเครื่องแบบ 
เมษายน 2562
1-11 -  เปิดเรียนพิเศษช่วงปิดภาคเรียน 2/2561 (Summer) 
6 -  หยุดวันจักรี (Chakri Memorial Day)
11 -  กิจกรรม "วันสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว"
12-19 -  หยุดวันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
29-30 -  ขายหนังสือ และเครื่องแบบ ปีการศึกษา 2562
________________________________________
 
ปีการศึกษา 2562
พฤษภาคม 2561
1-3 -  ขายหนังสือ และเครื่องแบบ ปีการศึกษา 2562
16 -  เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.