ReadyPlanet.com
dot dot


ปฏิทินโรงเรียน
 

พฤษภาคม 2562
16 -  เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
18 -  หยุดวันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day)
20 -  หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
21 -  รับสมัครประธานนักเรียน อนุบาลและประถมศึกษา
21-30 -  ผู้สมัครประธานนักเรียนและคณะหาเสียง
25 -  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน อนุบาลและประถมศึกษา
30 -  ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
31 -  การเลือกตั้งประธานและกรรมการสภานักเรียน
 ________________________________________
 
มิถุนายน 2562
3 -  หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
4 -  เริ่มเรียนพิเศษเย็น-ว่ายน้ำ-ดนตรี 1/2562
5 -  กิจกรรม "ธรรมะวัยใสชั้นประถมศึกษา" (ใส่ชุดขาว)
12 -  ซ้อมหนีไฟ อนุบาล - ประถมศึกษา
13 -  กิจกรรม "วันไหว้ครู"
26 -  กิจกรรม "วันสุนทรภู่" & "ต่อต้านยาเสพติด"
 ________________________________________
 
กรกฎาคม 2562
-  กิจกรรม "วันสถาปนาลูกเสือ" (ประถมศึกษาใส่ชุดลูกเสือ)
1-5 -  ประถมศึกษาสอบนอกตารางเรียน (เสริมฯ)
8-9 -  อนุบาลประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ครั้งที่ 1
10-11 -  ประถมศึกษา สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
15 -  กิจกรรม "ถวายเทียนพรรษา" ณ วัดลาดบัวขาว
  -  กิจกรรม "ธรรมะวัยใสอนุบาล" (ใส่ชุดขาว)
16 -  หยุดวันอาสาฬหบูชา (Asanha Bucha Day)
17 -  หยุดวันเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day)
18 -  ประถมศึกษา ประกาศผลสอบ ยื่นคำร้องสอบซ่อม
19 -  สอบซ่อมครั้งที่ 1 และยื่นคำร้องสอบซ่อมครั้งที่ 2
26

-  พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ-
   บดินทรเทพยวรางกูร 

28 -  หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
29 -  หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
 ________________________________________
 
สิงหาคม 2562
9

-  กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ"

  -  ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษารับผลการเรียน
12 -  หยุดวันแม่แห่งชาติ (H.M. The Queen's Birthday)
16 -  กิจกรรม "สัปดาห์วันเปิดโลกวิทยาศาสตร์" 
26-30  -  กิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุด"
 ________________________________________
 
กันยายน 2562
 1 -  เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
  -  เปิดรับสมัครนักเรียนเรียนพิเศษปิดเทอมเดือนตุลาคม
5 -  ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี
8 -  สอบ Pre-Gifted & EP ของชมรมบัณฑิตแนะแนว
11 -  กิจกรรม "วันวิชาการ" นำเสนอโครงการ Project
    Approch อนุบาล
  -  กิจกรรม "ตลาดนัดมือสอง"
16-20  -  ประถมศึกษาสอบนอกตารางเรียน (เสริมฯ)
23 -  ประเมินการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
24 -  ประเมินการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
25 -  ประเมินการอ่านนักเรียนชั้นอนุบาล
23-24 -  อนุบาลประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ครั้งที่ 2
23-25 -  ประถมศึกษา สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
27 -  เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ป.1 - 3 (Day Camp)
30 -  เปิดเรียนพิเศษช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม
 ________________________________________
 
30 ก.ย. - 24 ต.ค.62 เปิดเรียนพิเศษช่วงปิดภาคเรียน
เดือนตุลาคม (October Course) 17 วัน
 
ตุลาคม 2562
7 -  ประถมศึกษาประกาศผลสอบ ยื่นคำร้องสอบซ่อม
 8 -  สอบซ่อมครั้งที่ 1 และยื่นคำร้องสอบซ่อมครั้งที่ 2
13 -  หยุดวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
14 -  หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
 23  -  หยุดวันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day)
25-26 -  เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ป.4 - 6 ( 2 วัน 1 คืน)
 ________________________________________

 


ตุลาคม 2562
28 -  เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
  -  ผู้ปกครองทุกระดับชั้นรับผลการเรียนนักเรียน
    31 -  หยุดเนื่องในวันประชุมอาเซียนตามคำสั่ง สช. 
________________________________________
 
พฤศจิกายน 2562
1-5 -  หยุดเนื่องในวันประชุมอาเซียนตามคำสั่ง สช. 
6 -  เริ่มเรียนพิเศษเย็น-ว่ายน้ำ-ดนตรี 2/2562
11 -  กิจกรรม "วันลอยกระทง" (Loykatong Day)
13 -  กิจกรรม "ทัศนศึกษา" (ประถมศึกษา)
25

-  วันวชิราวุธ พิธี "ถวายราชสดุดีพระมงกุฏเกล้า"
   (ประถมศึกษาใส่ชุดลูกเสิอ) 

29 -  สอบธรรมศึกษา ชั้น เอก/โท/ตรี
   ________________________________________
 
ธันวาคม 2562
3-12 -  ประถมศึกษาสอบนอกตารางเรียน (เสริมฯ)
4 -  กิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" 
5 -  หยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
10 -  หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (Constitution Day)
23-24 -  อนุบาลประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ครั้งที่ 3
23-24 -  ประถมศึกษา สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
25 -  กิจกรรม "วันคริสต์มาส" (Christmas Activity) 
26 -  ประถมศึกษา ประกาศผลสอบ ยื่นคำร้องสอบซ่อม
27 -  กิจกรรม "ใส่บาตรและทำบุญทางศาสนาประจำปี"
  -  กิจกรรม "เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ของนักเรียน"
28-31 -  หยุดเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
31 -  วันหยุดสิ้นปี
  ________________________________________ 
 
28 ธ.ค.2562 - 3 มกราคม 2563 
โรงเรียนหยุดเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
 
มกราคม 2563
1 -  วันขึ้นปีใหม่ (New Year's Days)
1-3 -  หยุดเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
9 -  ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษารับผลการเรียน
10 -  กิจกรรม "กีฬาสี" & "วันเด็กแห่งชาติ"
11 -  วันเด็กแห่งชาติ (Children Day)
12 -  สอบ Pre-ประถม ของชมรมบัณฑิตแนะแนว
16 -  หยุดวันครู (Teacher's Day)
22 -  กิจกรรม "วันวิชาการอนุบาล" 
  -  อนุบาล นำเสนอโครงการ Project Approch 
23 -  แนะแนวศึกษาต่อประถมศึกษาปีที่ 1 (อนุบาล 3) 
24 -  แนะแนวศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ป.4-6)
27 -  กิจกรรม "วัฒนธรรม 4 ภาษา" อนุบาล & ประถมศึกษา
   ________________________________________
 
กุมภาพันธ์ 2563
8 -  หยุดวันมาฆบูชา (Makha Bucha Day)
10 -  หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
17-21 -  ประถมศึกษาสอบนอกตารางเรียน (เสริมฯ)
19 -  ปัจฉิมนิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
24 -  ประเมินการอ่านนักเรียนชั้นอนุบาล
  -  ประเมินการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
25 -  ประเมินการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
25-26 -  อนุบาลประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ครั้งที่ 4
24-26 -  ประถมศึกษา สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
  ________________________________________
 
9 มี.ค. - 10 เม.ย.63 เปิดเรียนพิเศษช่วงปิดภาคเรียน
ปรับพื้นฐาน (Summer) 24 วัน
 
มีนาคม 2563
6 -  ประถมศึกษาประกาศผลสอบ ยื่นคำร้องสอบซ่อม
9 -  สอบซ่อมครั้งที่ 1 และยื่นคำร้องสอบซ่อมครั้งที่ 2
  -  เปิดเรียนพิเศษช่วงปิดภาคเรียน 2/2562 (Summer) 
26 -  พิธี "มอบวุฒิบัตร" อ.3 และ ป.6
  -  ผู้ปกครองชั้น อนุบาล 3 รับผลการเรียน
31 -  ผู้ปกครองรับผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น
 ________________________________________
 
เมษายน 2563
6 -  หยุดวันจักรี (Chakri Memorial Day)
10 -  กิจกรรม "วันสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว"
11-24 -  หยุดวันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
________________________________________

  

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.