dot dot


Website counterยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนศิริเพ็ญ ท่านสามารถดูข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/siripenschool


โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 – 12 ปี โดยนำหลักสูตรภาษา อังกฤษใน การเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างเข้มข้นกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา (Intensive English Program - IEP) มาสอนทุกระดับชั้น รวมถึงการสอนภาษาจีนและ ภาษาญี่ปุ่นเพิ่ม เป็นภาษาที่ 3 และ 4 ในระดับประถมศึกษา ประกอบกับโรงเรียนมีบรรยากาศเรียนรู้ที่ดี ร่มรื่น มีระบบ WIFI ที่ทันสมัย และมีกล้องวงจรปิดเพื่อปลอดภัย ความเอาใจใส่นักเรียนเหมือนครอบครัว ห้องเรียนทุกห้องติดเครื่องปรับอากาศ

 

รายการอาหารประจำวัน


The Heart of Giving 2559

3 กุมภาพันธ์ 2560 รับมอบโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนแบบอย่างพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนได้ร่วมแบ่งปันน้ำใจ โดยการช่วยเหลือแก่เด็กที่ยากไร้ในสังคม ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย

More...


เจ้าภาพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ icon

27 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. โรงเรียนศิริเพ็ญ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมหาราชวัง

More...


การแข่งขันว่ายน้ำรุ่นอายุ 7 ปี

10 ธันวาคม 2559 ขอแสดงความยินดีกับน้องแม็กกี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ ณ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย

More...


PRE-GIFTED อันดับ 1 ของเขตสะพานสูง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่ทำคะแนนสอบได้อันดับ ของเขตสะพานสูง ในวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดโดยสถาบันบัณฑิตแนะแนว

More...


รางวัล O-NET เหรียญเงิน

รางวัลเชิดชูเกียรติเหรียญเงิน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 จากทั่วประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ

More...


ผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11

ขอแสดงความยินดีกับน้องคาเวียร์และน้องสยาม ที่ผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2559

More...


EF Symposium 2016

19 - 20 พฤศจิกายน 2559 การอบรม "EF Symposium 2016 ปลูกฝังทักษะสมอง บ่มเพาะเด็กไทยยุค 4.0" ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

More...


A Practical ELT Workshop

19 พฤศจิกายน 2559 การอบรมหัวข้อเรื่อง "A Practical ELT Workshop สู่ความเป็นสากลในศตวรรษที่ 21" ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

More...


สัมมนาวิชาการ “ภาษาไทย ภาษาชาติ”ครั้งที่ 2

17 พฤศจิกายน 2559 ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ภาษาไทย ภาษาชาติครั้งที่ ๒ ภายใต้แนวคิด รักษ์ภาษาไทย คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์อาเซียน  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

More...


Thailand Education 4.0

25 ตุลาคม 2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์การบริหารองค์กรตามนโยบาย Thailand Education 4.0" ณ โรงแรมเอเซียร์ แอร์พอร์ต กรุงเทพ

More...


EDUCA 2016

12-14 ตุลาคม 2559 ผู้บริหารและครูเข้าร่วมการอบรม มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

More...


การอบรมเชิงปฏิบัติการกับนานมีบุ๊คส์

7 ตุลาคม 2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคส่งเสริมการอ่านด้วยวรรณกรรมแสนสนุก" ณ นานมีบุ๊คส์

More...


เตือนพ่อ-แม่ อย่าทำการบ้านแทนลูก

งานวิจัยเชิงจิตวิทยาครั้งใหม่ ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการที่พ่อแม่ ผู้ปกครองที่รักลูกหลานมากจนเกินไป ในที่สุดแล้วจะส่งผลกระทบต่อเด็ก

More...


สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกเป็นคนดีและมีความสุข

เป้าหมายที่พ่อแม่ทุกคนอยากเห็นคือ ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีคุณภาพ ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น พึ่งพาตัวเองและจัดการกับปัญหาชีวิตได้ ที่สำคัญคือเป็นคนที่มีความสุ

More...


อาหารเรียกพลัง เมื่อลูกป่วย

เมื่อลูกป่วยร่างกายของเขาต้องการพลังงานจากอาหารมาช่วยฟื้นตัวจากอาการป่วยไข้ หากลูกได้รับอาหารเหมาะสม จะช่วยให้อาการป่วยไข้หายเร็วขึ้นอย่างแน่นอน

More...


ปอดอักเสบ ภัยที่มากับหน้าฝน

พ่อแม่หลายคนคงอดห่วงลูกๆ ไม่ได้ เพราะเด็กเล็กๆ ยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงพอจะต้านทานโรคปอดอักเสบ หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า โรคปอดบวม

More...


สิ่งที่ต้องฝึก! เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล

นอกจากหาโรงเรียนที่เหมาะกับลูกแล้ว ผู้ปกครองอย่าลืมเตรียมพร้อมลูกเพื่อให้เข้ากับสังคมใหม่ๆ สังคมภายนอก ในโรงเรียนที่ลูกจะต้องพบเจอ

More...


เลี้ยงลูกฉลาดได้ แค่ปล่อยให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัวเอง

วิธีที่ทำให้ลูกฉลาด และพัฒนาการเรียนรู้ของตัวเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ปล่อยลูกเรียนรู้ด้วยตัวเอง เปลี่ยนจากคนออกคำสั่งหรือบังคับ มาเป็นผู้สังเกตและแนะนำ

More...
Copyright © 2013 All Rights Reserved.