dot dotยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนศิริเพ็ญ ท่านสามารถดูข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/siripenschool


โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 – 12 ปี โดยนำหลักสูตรภาษา อังกฤษใน การเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างเข้มข้นกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา (Intensive English Program - IEP) มาสอนทุกระดับชั้น รวมถึงการสอนภาษาจีนและ ภาษาญี่ปุ่นเพิ่ม เป็นภาษาที่ 3 และ 4 ในระดับประถมศึกษา ประกอบกับโรงเรียนมีบรรยากาศเรียนรู้ที่ดี ร่มรื่น มีระบบ WIFI ที่ทันสมัย และมีกล้องวงจรปิดเพื่อปลอดภัย ความเอาใจใส่นักเรียนเหมือนครอบครัว ห้องเรียนทุกห้องติดเครื่องปรับอากาศ

 

รายการอาหารประจำวัน


The Heart Of Giving ปีที่ 6

12 กุมภาพันธ์ 2562 รับโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนแบบอย่างการพัฒนาคุณธรรม ณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

More...


ชนะเลิศเหรียญทองเทควันโด้

27 ตุลาคม 2561 ขอแสดงความยินดีกับน้องอะตอม ในการแข่งขันเทควันโด้ The 4 HERO Taewondo International Championship 2018

More...


รับโล่รางวัลโครงการสอบธรรมศึกษา

23 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริเพ็ญ และตัวแทนครูรับโล่โครงการสอบธรรมศึกษา ณ วัดยานนาวา สถาบันการศึกษาแห่งคณะสงฆ์ไทย

More...


The Heart Of Giving ปีที่ 5

15 กุมภาพันธ์ 2561 รับโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนแบบอย่างการพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียนร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ในสังคม

More...


รางวัล O-NET เหรียญทองแดง

รางวัลเชิดชูเกียรติเหรียญทองแดง O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

More...


คนเก่งระดับประเทศ, ภาค และจังหวัด ปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัล ในโครงการทดสอบ PRE-GIFTED&EP ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดยบัณฑิตแนะแนว

More...


การ ประชุมเตรียมความพร้อมทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET,NT,RT

9 มกราคม 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET, NT, RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

More...


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

1 ธันวาคม 2561 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่สู่การปฏิวัติครั้งใหม่ทางการศึกษา ณ  โรงแรมเดอะพาลาสโซ่

More...


มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018)

18 ตุลาคม 2561 คณะครูเข้าร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018)  เมืองทองธานี

More...


มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018)

18 ตุลาคม 2561 คณะครูเข้าร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018)  เมืองทองธานี

More...


การประชุมเสวนา "รวมพลังปฏิรูปการศึกษาไทย ปฏิรูปการศึกษาเอกชน "

10 ตุลาคม 2561 ประชุมเสวนาเรื่อง "รวมพลังปฏิรูปการศึกษาไทย ปฏิรูปการศึกษาเอกชน " ณ โรงเรียนผไทอุดมศึกษา

More...


การอบรมเชิงวิชาการครูอนุบาล

2 ตุลาคม 2561 อบรมเชิงวิชาการ Happy Children Build Happy Society ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ปทุมธานี

More...


เด็กๆ ควรใช้นิ้วมือในการนับเลขหรือไม่

การใช้นิ้วมือกับระบบประสาท ซึ่งส่งผลต่อการสร้างความคิดที่ก้าวไกลในเรื่องของคณิตศาสตร์

More...


ฟังดนตรี พัฒนาทักษะสมอง EF

ดนตรีเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของประสาทสัมผัส อารมณ์ และความคิด กระตุ้นการทำงานของสมอง โดยการฝึกเด็กให้มีเป้าหมายในการฟังเพลง

More...


EF ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ

ช่วงอายุ 3-6 ปี เป็นช่วงเวลาทองของชีวิตในการพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก เพราะสมองจะมีการพัฒนาทักษะ EF ได้ดีที่สุด

More...


สิ่งที่ต้องฝึก! เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล

นอกจากหาโรงเรียนที่เหมาะกับลูกแล้ว ผู้ปกครองอย่าลืมเตรียมพร้อมลูกเพื่อให้เข้ากับสังคมใหม่ๆ สังคมภายนอก ในโรงเรียนที่ลูกจะต้องพบเจอ

More...


สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกเป็นคนดีและมีความสุข

เป้าหมายที่พ่อแม่ทุกคนอยากเห็นคือ ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีคุณภาพ ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น พึ่งพาตัวเองและจัดการกับปัญหาชีวิตได้ ที่สำคัญคือเป็นคนที่มีความสุ

More...


วิธีปฐมพยาบาลเด็กเบื้องต้น

การปฐมพยาบาลเด็กเป็นทักษะที่พ่อแม่ต้องเรียนรู้ ฝึกฝนเหมือนทักษะการเลี้ยงลูกด้านอื่นๆ

More...
Copyright © 2013 All Rights Reserved.