ReadyPlanet.com
dot dotยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนศิริเพ็ญ ท่านสามารถดูข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/siripenschool


โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 – 12 ปี โดยนำหลักสูตรภาษา อังกฤษใน การเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างเข้มข้นกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา (Intensive English Program - IEP) มาสอนทุกระดับชั้น รวมถึงการสอนภาษาจีนและ ภาษาญี่ปุ่นเพิ่ม เป็นภาษาที่ 3 และ 4 ในระดับประถมศึกษา ประกอบกับโรงเรียนมีบรรยากาศเรียนรู้ที่ดี ร่มรื่น มีระบบ WIFI ที่ทันสมัย และมีกล้องวงจรปิดเพื่อปลอดภัย ความเอาใจใส่นักเรียนเหมือนครอบครัว ห้องเรียนทุกห้องติดเครื่องปรับอากาศ

 

รายการอาหารประจำวัน


รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันโด้

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.เพชรฎาภรณ์ พัฒน์นันทหิรัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองการแข่งขันเทควันโด 

More...


ขอแสดงความยินดีกับเด็กชาย ภัทรดนย์ ชื่นสนธิ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชาย ภัทรดนย์ ชื่นสนธิ์ ที่ชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำ The 10th Rangsit University Swimming Championships

More...


รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันโด้

 เด็กหญิงเพชรฎาพร พัฒน์นันทหิรัญ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันณ.อาคาร ชาญชัยอะเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

More...


รับโล่และทุนการศึกษาในโครงการสอบธรรมศึกษา

 23 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร และผู้อำนวยการโรงเรียนศิริเพ็ญ รับโล่และทุนการศึกษาในโครงการสอบธรรมศึกษา ณ วัดยานนาวา 

More...


นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ 

 

More...


นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ 

More...


อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สมศ.

 1 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร และผู้อำนวยการ เข้าร่วมอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

More...


อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการประเมินมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษา

22 เมษายน 2562 อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการประเมินมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษา

More...


การ ประชุมเตรียมความพร้อมทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET,NT,RT

9 มกราคม 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET, NT, RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

More...


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

1 ธันวาคม 2561 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่สู่การปฏิวัติครั้งใหม่ทางการศึกษา ณ  โรงแรมเดอะพาลาสโซ่

More...


มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018)

18 ตุลาคม 2561 คณะครูเข้าร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018)  เมืองทองธานี

More...


มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018)

18 ตุลาคม 2561 คณะครูเข้าร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018)  เมืองทองธานี

More...


เด็กๆ ควรใช้นิ้วมือในการนับเลขหรือไม่

การใช้นิ้วมือกับระบบประสาท ซึ่งส่งผลต่อการสร้างความคิดที่ก้าวไกลในเรื่องของคณิตศาสตร์

More...


ฟังดนตรี พัฒนาทักษะสมอง EF

ดนตรีเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของประสาทสัมผัส อารมณ์ และความคิด กระตุ้นการทำงานของสมอง โดยการฝึกเด็กให้มีเป้าหมายในการฟังเพลง

More...


EF ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ

ช่วงอายุ 3-6 ปี เป็นช่วงเวลาทองของชีวิตในการพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก เพราะสมองจะมีการพัฒนาทักษะ EF ได้ดีที่สุด

More...


สิ่งที่ต้องฝึก! เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล

นอกจากหาโรงเรียนที่เหมาะกับลูกแล้ว ผู้ปกครองอย่าลืมเตรียมพร้อมลูกเพื่อให้เข้ากับสังคมใหม่ๆ สังคมภายนอก ในโรงเรียนที่ลูกจะต้องพบเจอ

More...


สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกเป็นคนดีและมีความสุข

เป้าหมายที่พ่อแม่ทุกคนอยากเห็นคือ ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีคุณภาพ ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น พึ่งพาตัวเองและจัดการกับปัญหาชีวิตได้ ที่สำคัญคือเป็นคนที่มีความสุ

More...


วิธีปฐมพยาบาลเด็กเบื้องต้น

การปฐมพยาบาลเด็กเป็นทักษะที่พ่อแม่ต้องเรียนรู้ ฝึกฝนเหมือนทักษะการเลี้ยงลูกด้านอื่นๆ

More...
Copyright © 2013 All Rights Reserved.