dot dot


Website counterยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนศิริเพ็ญ ท่านสามารถดูข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/siripenschool


โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 – 12 ปี โดยนำหลักสูตรภาษา อังกฤษใน การเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างเข้มข้นกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา (Intensive English Program - IEP) มาสอนทุกระดับชั้น รวมถึงการสอนภาษาจีนและ ภาษาญี่ปุ่นเพิ่ม เป็นภาษาที่ 3 และ 4 ในระดับประถมศึกษา ประกอบกับโรงเรียนมีบรรยากาศเรียนรู้ที่ดี ร่มรื่น มีระบบ WIFI ที่ทันสมัย และมีกล้องวงจรปิดเพื่อปลอดภัย ความเอาใจใส่นักเรียนเหมือนครอบครัว ห้องเรียนทุกห้องติดเครื่องปรับอากาศ

 

รายการอาหารประจำวัน


ผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11

ขอแสดงความยินดีกับน้องคาเวียร์และน้องสยาม ที่ผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2559

More...


เหริยญเงินจิตคณิต รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.อิสรีย์ แสงดอก ชั้น ป. 2 ที่ได้รับเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันสมาร์ท เบรน จินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 16 ณ ซาฟารีเวิลด์

More...


พิธีมอบประกาศเกียรติคุณธรรมศึกษา

23 พฤษภาคม 2559 สำนักเรียนวัดยานนาวา สถาบันการศึกษาแห่งคณะสงฆ์ไทย มอบประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนศิริเพ็ญ ที่นักเรียนสามารถสอบผ่านธรรมศึกษาสนามหลวง ชั้นตรี โท เอก ได้เป็นจำนวนมาก

More...


ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภัคพล ด่านตระกูล

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภัคพล ด่านตระกูล ที่สามารถสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ห้อง Gifted วิทย์-คณิต (เพิ่มเติม)

More...


รองชนะเลิศอันดับ 4 จินตคณิต รุ่นอายุไม่เกิน 6 ขวบ

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ณนคร นครพัฒน์ ชั้นอนุบาล 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จากการแข่งขันสมาร์ทเบรน จินตคณิต รุ่นอายุไม่เกิน 6 ขวบ

More...


รองชนะเลิศอันดับ 4 จินตคณิต รุ่นอายุ 9 ปีขึ้นไป

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.อิสรีย์ แสงดอก ชั้น ป.1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จากการแข่งขันสมาร์ทเบรน จินตคณิต รุ่นอายุ 9 ปีขึ้นไป

More...


Thailand Education 4.0 icon

25 ตุลาคม 2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์การบริหารองค์กรตามนโยบาย Thailand Education 4.0" ณ โรงแรมเอเซียร์ แอร์พอร์ต กรุงเทพ

More...


EDUCA 2016

12-14 ตุลาคม 2559 ผู้บริหารและครูเข้าร่วมการอบรม มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

More...


การอบรมเชิงปฏิบัติการกับนานมีบุ๊คส์

7 ตุลาคม 2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคส่งเสริมการอ่านด้วยวรรณกรรมแสนสนุก" ณ นานมีบุ๊คส์

More...


การประชุมใหญ่สภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เพื่อระดมความคิดเห็น

ตุลาคม 2559 ผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมใหญ่ เพื่อระดมความคิดเห็นและวางแนวทางการบริหาร ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

More...


การดำเนินการตรวจ นิเทศ และติดตามการบริหารจัดการ

21 กันยายน 2559 คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำเนินการตรวจ นิเทศ และติดตามการบริหารจัดการ ของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ในส่วนกลาง

More...


การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (ATC)

19-25 เมษายน 2559 คุณครูเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (ATC) ณ ค่ายเพชรรัชต์ จังหวัดสระบุรี

More...


เตือนพ่อ-แม่ อย่าทำการบ้านแทนลูก

งานวิจัยเชิงจิตวิทยาครั้งใหม่ ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการที่พ่อแม่ ผู้ปกครองที่รักลูกหลานมากจนเกินไป ในที่สุดแล้วจะส่งผลกระทบต่อเด็ก

More...


สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกเป็นคนดีและมีความสุข

เป้าหมายที่พ่อแม่ทุกคนอยากเห็นคือ ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีคุณภาพ ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น พึ่งพาตัวเองและจัดการกับปัญหาชีวิตได้ ที่สำคัญคือเป็นคนที่มีความสุ

More...


อาหารเรียกพลัง เมื่อลูกป่วย

เมื่อลูกป่วยร่างกายของเขาต้องการพลังงานจากอาหารมาช่วยฟื้นตัวจากอาการป่วยไข้ หากลูกได้รับอาหารเหมาะสม จะช่วยให้อาการป่วยไข้หายเร็วขึ้นอย่างแน่นอน

More...


ปอดอักเสบ ภัยที่มากับหน้าฝน

พ่อแม่หลายคนคงอดห่วงลูกๆ ไม่ได้ เพราะเด็กเล็กๆ ยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงพอจะต้านทานโรคปอดอักเสบ หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า โรคปอดบวม

More...


สิ่งที่ต้องฝึก! เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล

นอกจากหาโรงเรียนที่เหมาะกับลูกแล้ว ผู้ปกครองอย่าลืมเตรียมพร้อมลูกเพื่อให้เข้ากับสังคมใหม่ๆ สังคมภายนอก ในโรงเรียนที่ลูกจะต้องพบเจอ

More...


เลี้ยงลูกฉลาดได้ แค่ปล่อยให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัวเอง

วิธีที่ทำให้ลูกฉลาด และพัฒนาการเรียนรู้ของตัวเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ปล่อยลูกเรียนรู้ด้วยตัวเอง เปลี่ยนจากคนออกคำสั่งหรือบังคับ มาเป็นผู้สังเกตและแนะนำ

More...
Copyright © 2013 All Rights Reserved.