ReadyPlanet.com
dot dotยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนศิริเพ็ญ ท่านสามารถดูข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/siripenschool


โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 – 12 ปี โดยนำหลักสูตรภาษา อังกฤษใน การเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างเข้มข้นกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา (Intensive English Program - IEP) มาสอนทุกระดับชั้น รวมถึงการสอนภาษาจีนและ ภาษาญี่ปุ่นเพิ่ม เป็นภาษาที่ 3 และ 4 ในระดับประถมศึกษา ประกอบกับโรงเรียนมีบรรยากาศเรียนรู้ที่ดี ร่มรื่น มีระบบ WIFI ที่ทันสมัย และมีกล้องวงจรปิดเพื่อปลอดภัย ความเอาใจใส่นักเรียนเหมือนครอบครัว ห้องเรียนทุกห้องติดเครื่องปรับอากาศ

 

รายการอาหารประจำวัน


รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันโด้

 เด็กหญิงเพชรฎาพร พัฒน์นันทหิรัญ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันโด้รายการ Tiger Thai ณ.อาคาร ชาญชัยอะเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

More...


รับโล่และทุนการศึกษาในโครงการสอบธรรมศึกษา

 23 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร และผู้อำนวยการโรงเรียนศิริเพ็ญ รับโล่และทุนการศึกษาในโครงการสอบธรรมศึกษา ณ วัดยานนาวา 

More...


นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ 

 

More...


นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ 

More...


นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ 

More...


นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง Gifted วิทย์-คณิต และ Intensive English Program (IEP) 

More...


อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สมศ.

 1 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร และผู้อำนวยการ เข้าร่วมอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

More...


อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการประเมินมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษา

22 เมษายน 2562 อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการประเมินมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษา

More...


การ ประชุมเตรียมความพร้อมทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET,NT,RT

9 มกราคม 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET, NT, RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

More...


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

1 ธันวาคม 2561 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่สู่การปฏิวัติครั้งใหม่ทางการศึกษา ณ  โรงแรมเดอะพาลาสโซ่

More...


มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018)

18 ตุลาคม 2561 คณะครูเข้าร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018)  เมืองทองธานี

More...


มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018)

18 ตุลาคม 2561 คณะครูเข้าร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018)  เมืองทองธานี

More...


เด็กๆ ควรใช้นิ้วมือในการนับเลขหรือไม่

การใช้นิ้วมือกับระบบประสาท ซึ่งส่งผลต่อการสร้างความคิดที่ก้าวไกลในเรื่องของคณิตศาสตร์

More...


ฟังดนตรี พัฒนาทักษะสมอง EF

ดนตรีเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของประสาทสัมผัส อารมณ์ และความคิด กระตุ้นการทำงานของสมอง โดยการฝึกเด็กให้มีเป้าหมายในการฟังเพลง

More...


EF ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ

ช่วงอายุ 3-6 ปี เป็นช่วงเวลาทองของชีวิตในการพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก เพราะสมองจะมีการพัฒนาทักษะ EF ได้ดีที่สุด

More...


สิ่งที่ต้องฝึก! เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล

นอกจากหาโรงเรียนที่เหมาะกับลูกแล้ว ผู้ปกครองอย่าลืมเตรียมพร้อมลูกเพื่อให้เข้ากับสังคมใหม่ๆ สังคมภายนอก ในโรงเรียนที่ลูกจะต้องพบเจอ

More...


สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกเป็นคนดีและมีความสุข

เป้าหมายที่พ่อแม่ทุกคนอยากเห็นคือ ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีคุณภาพ ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น พึ่งพาตัวเองและจัดการกับปัญหาชีวิตได้ ที่สำคัญคือเป็นคนที่มีความสุ

More...


วิธีปฐมพยาบาลเด็กเบื้องต้น

การปฐมพยาบาลเด็กเป็นทักษะที่พ่อแม่ต้องเรียนรู้ ฝึกฝนเหมือนทักษะการเลี้ยงลูกด้านอื่นๆ

More...
Copyright © 2013 All Rights Reserved.