dot dot


Website counterยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนศิริเพ็ญ ท่านสามารถดูข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/siripenschool


โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 – 12 ปี โดยนำหลักสูตรภาษา อังกฤษใน การเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างเข้มข้นกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา (Intensive English Program - IEP) มาสอนทุกระดับชั้น รวมถึงการสอนภาษาจีนและ ภาษาญี่ปุ่นเพิ่ม เป็นภาษาที่ 3 และ 4 ในระดับประถมศึกษา ประกอบกับโรงเรียนมีบรรยากาศเรียนรู้ที่ดี ร่มรื่น มีระบบ WIFI ที่ทันสมัย และมีกล้องวงจรปิดเพื่อปลอดภัย ความเอาใจใส่นักเรียนเหมือนครอบครัว ห้องเรียนทุกห้องติดเครื่องปรับอากาศ

 

รายการอาหารประจำวัน


อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาดำน้ำ (ฟินสวิมมิ่ง)

ขอแสดงความยินดี ด.ญ.จิรัญญา บุญสุยา อันดับ การแข่งขันกีฬาดำน้ำ (ฟินสวิมมิ่ง) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นจูเนียร์ 10 - 11 ปี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

More...


คะแนนเต็ม National Test ปีการศึกษา 2559 icon

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.อิทธิกร สุวรรณชาติ คะแนนเต็มการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2559 ด้านภาษา (Literacy)

More...


ยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เพิ่มเติม)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2560

More...


ยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ส่วนหนึ่ง ที่สามารถศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ในปีการศึกษา 2560

More...


ยินดีกับน้องคาเวียร์และครอบครัว

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธิติวุฒิ ถิรวุธ (น้องคาเวียร์) ทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2559 วิชาภาษาอังกฤษเต็ม 100 คะแนน

More...


เหรียญเงินการเต้นบัณฑิตพัฒนศิลป์

ขอแสดงความยินดีกับน้องนุ่นและน้องไจไจ๋ที่ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันเต้นบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ประเภท Creative Dance รุ่น 7-12 ปี ณ โรงละครวังหน้า @สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

More...


Happy Children Build Happy Societies

2-3 เมษายน 2560 ผู้บริหารและคุณครูอนุบาล เข้าร่วมอบรม Happy Children Build Happy Societies ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

More...


EF Symposium 2016

19 - 20 พฤศจิกายน 2559 การอบรม "EF Symposium 2016 ปลูกฝังทักษะสมอง บ่มเพาะเด็กไทยยุค 4.0" ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

More...


A Practical ELT Workshop

19 พฤศจิกายน 2559 การอบรมหัวข้อเรื่อง "A Practical ELT Workshop สู่ความเป็นสากลในศตวรรษที่ 21" ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

More...


สัมมนาวิชาการ “ภาษาไทย ภาษาชาติ”ครั้งที่ 2

17 พฤศจิกายน 2559 ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ภาษาไทย ภาษาชาติครั้งที่ ๒ ภายใต้แนวคิด รักษ์ภาษาไทย คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์อาเซียน  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

More...


Thailand Education 4.0

25 ตุลาคม 2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์การบริหารองค์กรตามนโยบาย Thailand Education 4.0" ณ โรงแรมเอเซียร์ แอร์พอร์ต กรุงเทพ

More...


EDUCA 2016

12-14 ตุลาคม 2559 ผู้บริหารและครูเข้าร่วมการอบรม มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

More...


EF ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ

ช่วงอายุ 3-6 ปี เป็นช่วงเวลาทองของชีวิตในการพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก เพราะสมองจะมีการพัฒนาทักษะ EF ได้ดีที่สุด

More...


สิ่งที่ต้องฝึก! เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล

นอกจากหาโรงเรียนที่เหมาะกับลูกแล้ว ผู้ปกครองอย่าลืมเตรียมพร้อมลูกเพื่อให้เข้ากับสังคมใหม่ๆ สังคมภายนอก ในโรงเรียนที่ลูกจะต้องพบเจอ

More...


สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกเป็นคนดีและมีความสุข

เป้าหมายที่พ่อแม่ทุกคนอยากเห็นคือ ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีคุณภาพ ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น พึ่งพาตัวเองและจัดการกับปัญหาชีวิตได้ ที่สำคัญคือเป็นคนที่มีความสุ

More...


วิธีปฐมพยาบาลเด็กเบื้องต้น

การปฐมพยาบาลเด็กเป็นทักษะที่พ่อแม่ต้องเรียนรู้ ฝึกฝนเหมือนทักษะการเลี้ยงลูกด้านอื่นๆ

More...


ปอดอักเสบ ภัยที่มากับหน้าฝน

พ่อแม่หลายคนคงอดห่วงลูกๆ ไม่ได้ เพราะเด็กเล็กๆ ยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงพอจะต้านทานโรคปอดอักเสบ หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า โรคปอดบวม

More...


เตือนพ่อ-แม่ อย่าทำการบ้านแทนลูก

งานวิจัยเชิงจิตวิทยาครั้งใหม่ ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการที่พ่อแม่ ผู้ปกครองที่รักลูกหลานมากจนเกินไป ในที่สุดแล้วจะส่งผลกระทบต่อเด็ก

More...
Copyright © 2013 All Rights Reserved.