dot dotรวบรวมสินค้าหรือบริการของเว็บไซต์ กลุ่มที่ 3The Heart Of Giving ปีที่ 6

12 กุมภาพันธ์ 2562 รับโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนแบบอย่างการพัฒนาคุณธรรม ณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ชนะเลิศเหรียญทองเทควันโด้

27 ตุลาคม 2561 ขอแสดงความยินดีกับน้องอะตอม ในการแข่งขันเทควันโด้ The 4 HERO Taewondo International Championship 2018

รับโล่รางวัลโครงการสอบธรรมศึกษา

23 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริเพ็ญ และตัวแทนครูรับโล่โครงการสอบธรรมศึกษา ณ วัดยานนาวา สถาบันการศึกษาแห่งคณะสงฆ์ไทย

The Heart Of Giving ปีที่ 5

15 กุมภาพันธ์ 2561 รับโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนแบบอย่างการพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียนร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ในสังคม

รางวัล O-NET เหรียญทองแดง

รางวัลเชิดชูเกียรติเหรียญทองแดง O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

คนเก่งระดับประเทศ, ภาค และจังหวัด ปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัล ในโครงการทดสอบ PRE-GIFTED&EP ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดยบัณฑิตแนะแนว

รางวัลชนะเลิศการประกวดสมุดบันทึกความรู้ภาษาจีน

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงฐปนัท ฤทธิ์เนติกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสมุดบันทึกความรู้ภาษาจีน โครงการ "จด จำ ทำ สวย ด้วยใจ" ครั้งที่ 2 ของ OKLS

Super S Award Season 3-Sing Speech Step

รางวัลอันดับ 4 ในการประกวด "Super S Award Season 3-Sing Speech Step" ดวลไมค์ร้อง คล่องไมค์พูด ประชันพิสูจน์เท้าไฟ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รับโล่ห์ธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559

23 พฤษภาคม 2560 โล่ห์ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ในสำนักเรียนวัดยานนาวา ณ วัดยานนาวา

SAT Swimming Championship 2017

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ภัทรดนย์ ชื่นสิทธิ์ ในการแข่งขันทำสถิติว่ายน้ำ ณ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย 

อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาดำน้ำ (ฟินสวิมมิ่ง)

ขอแสดงความยินดี ด.ญ.จิรัญญา บุญสุยา อันดับ การแข่งขันกีฬาดำน้ำ (ฟินสวิมมิ่ง) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นจูเนียร์ 10 - 11 ปี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

คะแนนเต็ม National Test ปีการศึกษา 2559article

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.อิทธิกร สุวรรณชาติ คะแนนเต็มการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2559 ด้านภาษา (Literacy)

ยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เพิ่มเติม)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2560

ยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ส่วนหนึ่ง ที่สามารถศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ในปีการศึกษา 2560

ยินดีกับน้องคาเวียร์และครอบครัว

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธิติวุฒิ ถิรวุธ (น้องคาเวียร์) ทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2559 วิชาภาษาอังกฤษเต็ม 100 คะแนน

หน้า 1/5
1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.