ReadyPlanet.com
dot dot


ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "ถวายเทียนจำนำพรรษา" วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "ถวายเทียนจำนำพรรษา" 

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558

เวลากิจกรรม : 7.30 - 10.30 น.⏰ 
รายละเอียดของงาน : ถวายภัตตาหารเช้า ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ถวายเทียนที่วัดลาดบัวขาว
การแต่งกาย : ชุดนักเรียน 👨👩👧👦

หมายเหตุ : จัดตารางเรียนตามปกติ ผู้ปกครองสามารถร่วมทำบุญตามจิตศรัทธากับโรงเรียนศิริเพ็ญได้ที่ครูประจำชั้น 💐💐💐
ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับสู๋โรงเรียนศิริเพ็ญ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4
ประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการแผนกประถมศึกษา แจ้งวันประกาศผล การสอบซ่อมและการรับผลการเรียน
แจ้งวันจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสามัญ-สำรอง ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/563
แจ้งวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประกาศ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของโรงเรียนศิริเพ็ญในช่วงเปิดเทอม ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์ .... โรงเรียนปิดทำการในวันที่ 11-26 เมษายน 2563
ประชาสัมพันธ์ .... วันเปิดเรียนและการเลือนขายหนังสือและแบบเรียน
ประชาสัมพันธ์ .... การรับผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นในวันที่ 31 มีนาคม 2563 🙏🙏👌
ประชาสัมพันธ์ .... การสอบถามข้อมูลการสมัครเรียนและเยี่ยมชมโรงเรียน 🙏🙏🙏
ประชาสัมพันธ์ .... เรื่องยกเลิกการพิธีมอบวุฒิบัตร และกำหนดวันเวลารับผลการเรียนของนักเรียน
ประชาสัมพันธ์การยกระดับมาตรการป้องกันการแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
มาตรการการรับมือป้องกันไวรัสสายพันธุ์ใหม่ COVID-19
Summer Healthy kids Camp
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 วิชาภาษาอังกฤษ
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 วิชาภาษาไทย
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 วิชาวิทยาศาสตร์
จุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 วิชาคณิตศาสตร์
มาตรการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ประชาสัมพันธ์.... เรื่องการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนปิดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เปิดรับสมัครเรียนพิเศษช่วงเดือนตุลาคม Eat Clean Travel Green Camp ปีการศึกษา 2562
จุดประสงค์การออกข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2562
จุดประสงค์การออกข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2562
จุดประสงค์การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2562
จุดประสงค์การออกข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2562
จุดประสงค์การออกข้อสอบวิชาภาษาไทยปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2562
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนศิริเพ็ญปิดทำการในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมผู้ปกครอง
Summer Fun Kids Camp (อนุบาล) และ Gen - Z Summer Camp (ประถมศึกษา)
ประชาสัมพันธ์ .... เปิดเรียนตามปกติ
ขอบข่ายการออกข้อสอบวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
ขอบข่ายการออกข้อสอบวิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
ขอบข่ายการออกข้อสอบวิชาทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ขอบข่ายการออกข้อสอบวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,3,5,6
ขอบข่ายการออกข้อสอบ สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ขอบข่ายการออกข้อสอบวิชา การงานอาชีพ ปลายภาคเรียนที่ 1/ 2561
ขอบข่ายการออกข้อสอบวิชาทัศนศิลป์ ปลายภาคเรียนที่ 1/2561
ประชาสัมพันธ์ค่ายกิจกรรมปิดเทอมเดือนตุลาคม 2561 (October “Out in Space” Camp)
แจ้งวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 article
ประชาสัมพันธ์ "วันขายหนังสือและเครื่องแบบนักเรียน" ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2561 และวันหยุดพักผ่อนของครู & เจ้าหน้าที่โรงเรียนศิริเพ็ญ
แจ้งปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนศิริเพ็ญในช่วงปิดภาคเรียน
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าค่ายกิจกรรมปิดภาคเรียน (Summer Camp) ปี 2561 article
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2
แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4
แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
แจ้งวันปิดเรียนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2561
แจ้งกำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แจ้งผลสอบซ่อมและติด “ร” การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จดหมายแจ้งการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2560
จดหมายแจ้งการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ปีการศึกษา 2560
กิจกรรม Fun Kids Camp กลุ่มที่ 1 น้องเตรียมอนุบาล - อนุบาล 1
กิจกรรม Fun Kids Camp กลุ่มที่ 2 อนุบาล 2 – อนุบาล 3
กิจกรรม Genius Camp กลุ่มที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
กิจกรรม Genius Camp กลุ่มที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
แจ้งกำหนดการสอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1/ 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2
แจ้งกำหนดการสอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1/ 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4
แจ้งกำหนดการสอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1/ 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
เปิดรับสมัครนักเรียน เรียนพิเศษช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 article
กำหนดวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์ "วันขายหนังสือและเครื่องแบบนักเรียน"
ประกาศวันหยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน 2/2559
เปิดรับสมัครนักเรียนเรียนพิเศษช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2559 (Summer)
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ article
แจ้งวันหยุดทำการเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560
แจ้งตารางประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ครั้งที่ 3 ของแผนกปฐมวัย
แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
วันหยุดโรงเรียนศิริเพ็ญ ประจำเดือนธันวาคม 2559 - มกราคม 2560
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนศิริเพ็ญ เดือนธันวาคม 2559
แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
ประชาสัมพันธ์บุคลากรโรงเรียนศิริเพ็ญและผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมเเต่งชุดดำไว้ทุกข์เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขอน้อมส่งเสร็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ภาคเรียนที่ 2/2559 (บางชั้นเรียน) และปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัครนักเรียน เรียนพิเศษปิดเทอมเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2559
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 วันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ประชุมผู้ปกครองครองนักเรียนอนุบาล-ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประกาศวันหยุดโรงเรียนศิริเพ็ญ เนื่องจากคุณครูและเจ้าหน้าที่อบรมนอกสถานที่
กำหนดวันขายหนังสือ แบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2559
การเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ (อนุบาล-ประถมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันหยุดโรงเรียนศิริเพ็ญ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
กำหนดการจัดกิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน
เรียนพิเศษช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนและเรียนปรับพื้นฐาน (Summer Course)
แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัครนักเรียน เรียนพิเศษปิดเทอมเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2558
แจ้งเปิดเรียนตามปกติจากเหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์
การจัดกิจกรรมธรรมะวัยใส ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
ประกาศวันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558
เปิดรับสมัครนักเรียนนานาชาติ ที่สนใจเรียนภาษาไทย (ช่วงปิดเทอมของนานาชาติ)
การจราจรภายในโรงเรียนช่วงเช้าและช่วงเย็น เริ่มใช้วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558
16 พฤษภาคม 2558 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เวลา 9.00 - 12.00 น.
14 พฤษภาคม 2558 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
27 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2558 ขายหนังสือ แบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียน
กำหนดการประชาสัมพันธ์
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2557 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
ตารางประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาปลายภาคเรียน 2/ 2557
เชิญรับฟังการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญประจำปี
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2557
ตารางประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญากลางภาคเรียน 2/ 2557
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
แจ้งกำหนดการ
แจ้งขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือสามัญ
แจ้งขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
กำหนดการและตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 / 2557 ระดับประถมศึกษา
กำหนดการประเมินพัฒนาการทางด้านสติปัญญาปลายภาคเรียนที่ 1 /2557 ระดับอนุบาล
ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษาในวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557
เชิญท่านผู้ปกครองร่วมงานวันแม่
การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
กำหนดการและตารางสอบกลางภาคเรียน 1/ 2557 ระดับอนุบาล
กำหนดการและตารางสอบ กลางภาคเรียนที่ 1 / 2557 ระดับประถมศึกษา
เชิญท่านผู้ปกครองร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา
หยุดเรียนตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (คสช.) เรื่อง ให้สถานศึกษาหยุดทำการ article
กำหนดการช่วงปิดภาคเรียน
เชิญร่วมงานศิริเพ็ญสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2556
เชิญรับฟังการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น article
สอบPER-ประถมระดับประถมศึกษาปีที่ 2-6 โดยบัณฑิตแนะแนว article
ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2556 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ในชั้นระดับอนุบาลและประถมศึกษา article
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 article
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1/2556 article
กำหนดการสอบวัดประเมินผลนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2556 article
รับสมัครแล้ววันนี้ เรียนพิเศษช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคมกับเรา....เปิดรับนักเรียนทุกระดับชั้น article
แจ้งการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 article
แจ้งการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.