ReadyPlanet.com
dot dot


ถ่ายทำ MV โฆษณา ครบรอบ 50 ปี สี TOA

ถ่ายทำ MV โฆษณา ครบรอบ 50 ปี สี TOA

ถ่ายทำ MV โฆษณา ครบรอบ 50 ปี สี TOA โดย บริษัท โปรดักชั่น โซล จำกัด ณ โรงเรียนศิริเพ็ญ

 

         
รางวัลและความภูมิใจ

นักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน ปี 2562
The Heart of Giving
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันโด้
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชาย ภัทรดนย์ ชื่นสนธิ์
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันโด้
รับโล่และทุนการศึกษาในโครงการสอบธรรมศึกษา
นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The Heart Of Giving ปีที่ 6
ชนะเลิศเหรียญทองเทควันโด้
รับโล่รางวัลโครงการสอบธรรมศึกษา
The Heart Of Giving ปีที่ 5
รางวัล O-NET เหรียญทองแดง
คนเก่งระดับประเทศ, ภาค และจังหวัด ปีการศึกษา 2560
รางวัลชนะเลิศการประกวดสมุดบันทึกความรู้ภาษาจีน
Super S Award Season 3-Sing Speech Step
รับโล่ห์ธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559
SAT Swimming Championship 2017
อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาดำน้ำ (ฟินสวิมมิ่ง)
คะแนนเต็ม National Test ปีการศึกษา 2559 article
ยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เพิ่มเติม)
ยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ยินดีกับน้องคาเวียร์และครอบครัว
เหรียญเงินการเต้นบัณฑิตพัฒนศิลป์
The Heart of Giving 2559
เจ้าภาพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ article
การแข่งขันว่ายน้ำรุ่นอายุ 7 ปี
PRE-GIFTED อันดับ 1 ของเขตสะพานสูง
รางวัล O-NET เหรียญเงิน
ผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
เหริยญเงินจิตคณิต รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณธรรมศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภัคพล ด่านตระกูล
รองชนะเลิศอันดับ 4 จินตคณิต รุ่นอายุไม่เกิน 6 ขวบ
รองชนะเลิศอันดับ 4 จินตคณิต รุ่นอายุ 9 ปีขึ้นไป
ยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบคำถาม
ยินดีกับน้องแฮนน่าและครอบครัว
ยินดีกับน้องเต็งและครอบครัว
ยินดีกับน้องกล้วยหอมและครอบครัว
ยินดีกับน้องไดม่อนและครอบครัว
Pre-ประถม คะแนนรวมได้อันดับที่ 3 ของเขต
The Heart of Giving 2558 โรงเรียนแบบอย่างการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
การแข่งขันว่ายน้ำศูนย์กีฬาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
การแข่งขันว่ายน้ำศูนย์กีฬาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
การแข่งขันว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ I LOVE DAD
การแข่งขันว่ายน้ำต้านยาเสพติด
การแข่งขันว่ายน้ำชิงถ้วยเกียรติยศอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
การแข่งขันตอบคำถาม "Nanmeebooks Go Genius Champ"
การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2558
การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2558
การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง O-NET ประจำปีการศึกษา 2557
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณธรรมศึกษา
การตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด สช.
พิธีมอบทุนการศึกษา
รับโล่และเกียรติบัตรของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ร่วมอภิปรายการจัดทำวารสารญี่ปุ่น
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย และการประกวดวาดภาพระบายสี
รับมอบประกาศเกียรติคุณส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมะในพุทธศาสนา
การมอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
งานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 6
รับเกียรติบัตร O-NET ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม
แข่งขัน Reading Contest
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกุลบุตร ชูพงษ์
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภานรินทร์ ตันวัฒนา
การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ article
การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ article
การแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาจีน article
การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ article
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
การแข่งขันเมโลเดียน article
การแข่งขันหุ่นยนต์นวัตกรน้อย 2556 article
การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.